DDD GREEN CLEAN opracowuje i wdraża programy zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami. Prowadzi systematyczny monitoring aktywności szkodników, a na podstawie danych monitoringowych określają działania korygujące, które należy podjąć, aby zapewnić trwałą i wysoką jakość środowiska, w którym przebiegać powinien każdy proces produkcyjny, oraz magazynowy. Specjaliści DDD Green Clean prowadzą dokładną i zgodną z najnowszą normą Bezpieczeństwa Żywności PN-EN 16636 oraz standardami HACCP i BRC dokumentację dotyczącą aktywności szkodników i metod ich zwalczania.

 „Program zabezpieczenia przed szkodnikami” przedstawia opisane procedury, które, jeśli będą systematycznie stosowane, zabezpieczą teren wokół Obiektu i Obiekt przed: gryzoniami, ptakami, owadami biegającymi, owadami latającymi, szkodnikami magazynowymi.

Celem „Programu” jest określenie zasad wdrożenia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych (prewencyjnych) i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren Obiektu.

Skutkiem „Programu zwalczania szkodników” jest stworzenie takiego środowiska na terenie i w Obiekcie, w którym szkodniki nie będą przebywać. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • działania profilaktyczne, zapobiegające inwazji oraz zagnieżdżeniu się szkodników w pomieszczeniach;
  • właściwe przechowywanie surowców, produktów i odpadków poprodukcyjnych, aby nie dostarczały pożywienia, wody i kryjówek dla szkodników;
  • ciągły monitoring aktywności szkodników w pomieszczeniach Obiektu;
  • działania eliminujące szkodniki za pomocą środków i metod, które nie spowodują skażenia produktów stosowanymi pestycydami.