Szanowni Państwo

W naszej pracy dużą wagę przywiązujemy do nieustannego kształcenia i śledzenia najnowszych rozwiązań dotyczących tematyki szkodników i zagrożeń biologicznych. Regularnie uczestniczymy w różnorodnych kursach, szkoleniach i seminariach wzbogacając swoją wiedzę potwierdzoną licznymi dyplomami i certyfikatami ( do wglądu podczas spotkania ) Stanowi to doskonałe uzupełnienie praktyki i zapewnia naszym klientom usługi na najwyższym poziomie.

Posiadane Certyfikaty :

  • OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PRZED SZKODNIKAMI ZGODNA Z WYMAGANIAMI SYSTEMU HACCP
  • OCHRONA OBIEKTÓW INWENTARSKICH PRZED ORGANIZMAMI SZKODLIWYMI ( DEZYNFEKCJA , DEZYNSEKCJA , DERATYZACJA ) ZGODNA Z ZASADAMI DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ
  • PODSTAWY DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI
  • WYKONYWANIE USŁUG OCHRONY OBIEKTU PRZED SZKODNIKAMI ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 16636:2015 ORAZ STANDARDAMI BRC WERSJA 7, TESCO WERSJA 5
  • STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI
  • ADVANCES IN CITY RODENT CONTROL – DR. ROBERTCORRIGAN
  • PEST CONTROL IN THE PLANT BUILDINGS ACCORDING TO RULES OF THE HACCP SYSTEM
  • BASIC KNOWLEDGE OF INSECT AND RODENT CONTROL
  • PEST CONTROL AT AN ANIMAL FARM ACCORDING TO RULES OF THE GOOD AGRICULTURAL PRACTICE

Certyfikaty i szkolenia